GOTARÊN KURDÎ

Ahmet KAN

Kurte

Ev xebata me wek bîblîyografîyek li ser gotarên kurdî yên ku di kovarên akademîk ên li Tirkiyeyê derdikevin û pirtûkên ku li Zanîngeha Artukluyê derketine, ye. Armanca me ji vê gotarê ew e ku bi çend awayan tesnîfa gotarên kurdî bê kirin û wek bîblîyografiyek bête pêşkêşkirin bo xwendekarên master û doktorayê û akademîsyenên kurd. Ji alîyek li gorî kovar û salan (2009-2019) ve, alîyek din jî li gorî zaravayên kurdî û herî dawî jî li gorî şaxê zanistan hatiye tesnîfkirin.

Peyvên Sereke: Gotarên kurdî, kovarên akademîk, zaravayên kurdî, bîblîyografî, pirtûk, zanîngeh, akademîsyenên kurd

Abstract

Subject of our bibliographic research includes articles that are published on the academic journals in Turkey written three dialects of Kurdish located (Kurmanji, Sorani and Zazaki) and Kurdish books published by the Artuklu University. The aim of this research is classify Kurdish articles that are written by Kurdish academics, MA and Ph.D. students. Three tables were created for this classification. In the first table, academic journals and publication years are given. In the second table, the numerical ratio of dialects in academic journals is given. In the third table, the articles were classified according to the departments.

Key Words: Bibliographic subject, academic journal, dialects of Kurdish, publish, Kurmanji, Sorani, Zazaki

Özet

Bibliyografik araştırmamızın konusu, Türkiye’de yayımlanan akademik dergilerde yer alan Kürtçe’nin üç lehçesi (Kurmanci, Sorani ve Zazaki) ile yazılan makaleler ile Artuklu Üniversitesi tarafından yayımlanan Kürtçe kitapları kapsamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Kürt akademisyen, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından yazılan Kürtçe makaleleri değişik açılardan tasnif ederek ilgi duyanlara sunmaktır. Bu tasnif için üç tablo oluşturuldu. Birinci tabloda makalelere yer veren akademik dergiler ve yayım yılları verildi. İkinci tabloda ise akademik dergilerdeki lehçelerin sayısal oranı verildi. Üçüncü tabloda da 2009-2019 yılları arasındaki makaleler anabilim dallarına göre tasnif edildi.

Anahtar kelimeler: Bibliyografik araştırma, akademik dergi, Kürtçe Makaleler, Kurmanci, Sorani, Zazaki,