TABERÎ TEFSİRİNİN DİRAYET METODU – Dr. Öğr. Üyesi Hacı Önen

Özet

Tefsirler genellikle rivâyet ve dirâyet tefsirleri şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ancak dirâyet tefsirlerinde rivâyetler kullanıldığı gibi, rivâyet tefsirlerinde de dirâyet örneklerine rastlanmaktadır. Bundan dolayı tefsirleri, rivâyet ağırlıklı ve dirâyet ağırlıklı tefsirler şeklinde iki kısma ayırmanın daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Taberî tefsiri, rivayet tefsiri olarak bilinmesine rağmen, dirâyet tefsirlerinin özelliklerini de taşımaktadır. Taberî, dirâyet tefsirini dil bilgisi ve yapısına dayalı olarak yapmaktadır. Ayrıca Taberî, farklı konular hakkındaki tercihlerini ortaya koyarken dirâyet tefsiri yapmaktadır. Bu çalışmamızda Taberî tefsirinin dirâyet metodu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Taberi, Dirâyet, Kur’an, Ayet

Abstract

Works on tafseer have generally divided into two: traditional tafseers (that are based on reports) and rational tafseers. But reports are used in books of rational tafseers and rational explations are used in traditional tafseers. Therefore, it is possible to say that tafseers are divided into tradition-oriented and rational-oriented ones. Although Taberi’s tafseer is known as traditional tafseers, it also carries the characteristics of the rational tafseers. Taberî makes the tafseer of verse based on grammar and structure of language. In addition, while Taberî presents his preferences about different subjects, he performed his preferences. The method of rational tafseers was discussed on Taberî’s tafseer in the study.

Key Words: Tafseer, Taberi, Diraya, Quran, Verse