KUR’AN’DA KAYYUMİYET KAVRAMI VE KÂİNATTAKİ TECELLİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK

ÖZ:

Kur’an-ı Kerim’de kayyum, zat-ı ilahinin varlığının kendisinden olduğunu, varlığı için hiçbir şeye muhtaç olmadığı, bütün varlıkların ona muhtaç olduğu, hayatlarını onunla sürdüre bildikleri anlamlarında kullanılmıştır. Kur’an’da kayyum kavramının semantik alanına, Kâim (her şeyi gözetleyen), Makam (kıyamette hesapların görüldüğü yer), Hayy (sürekli diri olan, hiç ölmeyen), kudret (güç), ilim (her şeyin hakikatini idrak eden) ve esma-i hüsnanın dışında olan makam-ı İbrahim (Hz. İbrahim’in insanları hacca davet ettiği yer), Makam-ı Mahmud (Hz. Muhammed’in kıyamette sahip olacağı manevi konumu) gibi benzeri manalar katılmış, böylece söz konusu kavramın anlam yelpazesi genişlemiştir. Bu makalede Kayyumun, İsm-i A’zam ile ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca bu makalede Kayyum isminin insan ve evren üzerindeki tecellileri; insanın içyapısını oluşturan dengeler üzerindeki tecellisi, evrendeki döngüler ve kuvvetler üzerindeki tecellisi nazara verilmiş, bunlarla ilgili örnekler üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: El-Kayyum, Esma-i Hüsna, İsm-i Azam, Kiyam binefsihi

ABSTRACT:

Qayyum is used in the Qur’an to mean that the existence of Allah is from himself, that he does not need anything for his existence, that all beings are in need of him, and that they can pursue their lives with him. In the Qur’an, the Qaim (observing everything), the Holy Site (the place where the accounts of the doomsday are seen), Hayy (constantly alive, never dying), might (power) Makam of Abraham (where Abraham invited people to Hajj), Makam of Mahmood (the spiritual position of the Prophet Muhammad on the Day of Judgement) were added to the the semantics of the concept of Qayyum and thus the meaning of the concept expanded. The manifestation of the name Qayyum, on man and the universe; on the balances that make up the inner structure of man, on DNA, on the loop and  the forces in the universe have been given into consideration, and related examples have been emphasized.

Key Words: Al-Qayyoom, Al-Asma Ul-Husna, The Greatest Name, The Self Subsisting