BIKARANÎNA WÊJEYÊ DI HINKIRINA ZIMANÊ KURDÎ DE

Resul GEYİK

Mardin Artuklu Üniversitesi

resulteacher@gmail.com

ORCID NO: https://orcid.org/0000-0003-3516-098X

Kurte

Bikaranîna wêjeyî bi hêmanên çandî re ji bo dersên hînkirina zimên pirsek demdirêj e û zehmet e ku bê bersîvdayîn. Dîtina mantiqa zimên û nêzîkatîyên (appraches) afirînerdema takekesîya zimanan bêfikîrin û berhevdayîn, wê dijwarbûna rewşa hînkirinê bi awayekî vekirî nîşanê me bide.  Di vêgotarê de, em ê hewl bidin çavdêrî, nirxandin, analîz û sîstematîzekirina hêmanên wêjeyê bi Hînkirina Zimanê Kurdî re bikin. Wekî baş tê zanîn, her ziman di warê xalên zimannasîyê de xwedîyê cudahîyeke taybet û xweser e. Dibe ku gelek rê û rêbazên cuda ji bo bikaranîna wêjeyê di hînkirina rêziman, hînkirina peyvan, çar şîyanên zimên (guhdarîkirin, xwendin, nivîsin û axaftin) hebin. Tiştê girîng ew e ku mamoste bikaribe agahîyên wêjeyê bi dersan re adapte bike ji ber ku ev hem tiştekî zehmet e hem jî tiştek e ku kêfweşîyê dide mamosteyan.

Peyvênsereke: wêje, Kurdî, roman, HZK (Hînkirina Zimanê Kurdî)

THE USE OF LİTERATURE IN LİTERATURE IN TEACHİNG KURDÎ

Abstract

It has been an arduous question how to integrate the literature work including cultural aspects with language teaching. To be able find a rationale and a variety of imaginative approaches especially when thinking the great difference of the languages might make the situation more difficult than it seems. In this article we try to observe, question analyze and systematize the current literary aspects with Kurdish Language Teaching. As known very well and born in mind that every language has its unique charachteristics in terms of linguistics points. There might be many different points to use literature in grammar, vocabulary, four skills teaching. The point to be able to adapt the knowledge of anything into the level of the class and thence to the indivual both gives the demanding part and the highest injoyment in terms of a teacher.

Keywords: Literature, Kurdish, Novel, KLT (Kurdish Language Teaching)