DİYARBAKIR’DA TAZİYE GELENEĞİ

Asım DEMİR

Mail:asimdemir21@gmail.com

Orcid:0000-0001-9314-9098

Atatürk Üniversitesi Doktora Öğrencisi

ÖZET

            Bir toplumda ölüm ve sonrasında yapılan tören ve uygulamalar, o toplumun inançlarının genel çerçevesinin anlaşılması için önemli ipuçları içerir. Bu tören ve uygulamalar toplum ilişkilerini canlı tutan ve topluma mensup bireylerin neredeyse tamamını kapsayan sembolik değerlerle doludur. Özellikle geleneğin tesirli olduğu toplumlarda bu tür törenler, o toplumun fertleri için günlük hayatın önemli bir parçası olmuştur. Bu sembollerden hareketle toplumsal yapının oluşumu, işleyişi ve keyfiyeti hakkında bilgiler elde edilebilir. Diğer taraftan bu törenlerin tesirini kaybetmesinden veya alanının daraltılmasından o toplumun geleneğe bağlı yapıyı sürdürüp sürdürmediği ya da gelenekten ne kadar uzaklaştığı da anlaşılabilir.Bu bağlamda ölüm etrafında oluşmuş geleneği ortaya koyma adına yapmış olduğumuz “Diyarbakır’da Taziye Geleneği” konulu bu çalışmamızda, etrafında çok önemli sosyal ilişkiler gelişen, sosyal destek anlamında canlılığını koruyan ve önemli bir gelenek olan taziye hakkında bilgiler vermeye çalıştık.

            Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Taziye, Gelenek, Sosyal Destek, Ölüm

PDF İNDİR: