MİTOLOJİ VE KUR’ÂN KISSALARININ GERÇEKLİĞİ: ASHÂB-I KEHF ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Hacı Önen

Dicle Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi

Orcid id: https://orcid.org/0000-0001-9528-0209

hacionen@gmail.com

Özet

Kur’ân’da bahsi geçen Peygamberler, kavimler veya önemli kişiler ile ilgili kıssalar çokça bulunmaktadır. Kur’ân’da kıssalarla ilgili bilgi verilirken, kıssaların zaman ve mekânı hakkında bilgi verilmemiştir. Kur’ân kıssalarında tarihte gerçekleşmiş olaylar anlatılmıştır. Erken dönemde bu kıssaların gerçekliği konusu tatışma konusu yapılmamıştır. Ancak yakın zamanlarda Kur’ân’da geçen kıssaların gerçek olmadığına dair bazı düşünürler ve batılı oryantalistler tarafından bir takım iddialar ileri sürülmüştür. Bu meyanda kimi düşünürler Kur’ân kıssalarının birer mitoloji olduğunu savunmuştur. Bu çalışmamızda Kur’ân kıssalarının gerçek olduğu düşüncesinden yola çıkılarak, mitoloji ve Kur’ân kıssalarının hangi açıdan farklı olduğu hususu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Mitoloji, Kıssa, Gerçeklik, Tefsir

PDF İNDİR: