KIRAAT İLMİNDE TEVATÜR VE İCTİHAD MESELESİ

Doç. Dr. Hacı Önen

Özet

            Erken dönemden itibaren kıraat ilmi ile ilgili bir takım tartışmalar yapılmıştır. Kıraat ilmi ile ilgili önemli tartışma konularından biri, kıraat farklıklarının tevkifî mi yoksa ictihadî mi olduğu hususudur. Bu konudaki tartışmalar, “Kıraatlar, nakle dayalı olup tevkifî midir? Kıraat ihtilafları içtihada açık bir alan mıdır? Eğer kıraatlar ictihadî ise kıraatların hangi kısımları ictihadîdir?” gibi bazı sorular çerçevesinde yapılmıştır. Âlimlerin ekseriyeti kıraatların tevkifî olduğunu savunmuş olsa da bu konuda farklı bazı görüşler de ifade edilmiştir. Klasik literatürde kıraatların ictihadî olup olmadığı konusu, kıraatların mütevatir olup olmaması ile ilişkili olarak ele alınmıştır. Bu makalede kıraatların ictihadîliği sorunu, onların tevatürü ile ilişkili olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıraat, İctihadî, Tevkifî, Yedi Harf, Tefsir

PDF İNDİR: