İBN ŞENEBÛZ VE İBN MÜCÂHİD DÖNEMİNDE KIRAAT TARTIŞMALARI

Doç. Dr. Hacı Önen

Özet

           Kıraat ilmi ile ilgili tartışmalar, İslam dünyasında erken dönemden itibaren ortaya çıkmıştır. Kıraat ilminin tarihinde en hararetli ve ilginç tartışma İbn Şenebûz (ö. 328/939) ile İbn Mücâhid (ö. 324/936) arasında gerçekleşmiştir. Bu iki âlim arasındaki tartışmalar, şâz kıraatlar ile okumanın cevazı çerçevesinde şekillenmiş ve dönemin devlet ricali de bu tartışmalara dâhil olmuştur. İbn Şenebûz, şâz kıraatlar ile Kur’ân’ı okumakla tanınmış bir âlim iken, İbn Mücâhid sahih kıraatları savunarak İbn Şenebûz ile mücadele etmiştir. Bu çalışmada erken dönemde kıraat ilminin gelişimi ve İbn Mücâhid ile İbn Şenebûz arasında zuhur eden ihtilaflar mukayeseli bir şekilde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıraat, Âyet, İhtilaf, Sûre, Kur’ân

PDF İNDİR: