KUR’AN’DA LAM HARFİNİN TE’KİD ÜSLÛBUYLA İLİŞKİSİ

Dr. Cemal Arbaç

Özet

Dil, iletişimi sağlayan bir araçtır. Bununla birlikte her doğal dil kendi kültür çevresine ve toplumsal uzlaşısına göre kendi parametresiyle işler. Arapçanın da kendine özel milli formları bulunmaktadır. Bu formlara göre Arap toplumu duygu ve düşüncelerini ifade eder. Kur’ân Arap toplumunun dil evrenine göre indirilmiş ilahî bir kitaptır. Bu kitabın dilinin temel işleyişi de muhataplarını ikna etmeye yöneliktir. Kur’ân muhatabını özlü bir söylemle ikna etmek için Arapçanın milli dil formunu kullanmaktadır. Kelime temelde isim, fiil, harf olarak üç sınıftır.  Bir kısım harfler kelâma dâhil olunca özel manaları bulunur. Bunlardan biri de kelâmda birçok manada kullanılan lâm (ل) harfidir. Arap kelâmında çok defa te’kid gayesiyle kullanıldığını söyleyebiliriz. Kur’ân’da da bunun için kullanıldığına şahit olmaktayız. Dilciler ve tefsirciler lâm harfinin te’kid ifade etmesini kelamda fazlalık olmasına dayandırmışlardır. Bu makalede lâm (ل) harfinin Arap diliyle ilişkili Kur’ân’daki te’kid üslubuyla ilgili örnekleri, ilk Arap dilcilerinden ve tefsir kaynaklarından istifade edilerek açıklanmaya çalışılacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Arap Dili, Harf, Lâm, Te’kid

PDF İNDİR: