USÛLU’D-DİN MESELELERİNDE TAKLİDİN HÜKMÜ

Zeynep TUNCAY

ÖZET

Makalede, “usûlü’d-din meselelerinde taklidin hükmü” adı altında taklid ve usûlü’d-din kavramları ele alınmıştır.

Araştırmada, usûlü’d-din meselelerine ilişkin taklidin hükmüne ve alimlerin görüşlerine yer verilmiştir. Mezkûr görüşler, alimlerin çoğunluğuna göre akaid ve Usûlü’d-din konularında taklidin caiz olmadığı, Haşeviyye, Ta¢limiyye ve ¢Anberî ekollerine göre ise hakkı bilmenin yolu taklid etmekten geçtiğini, taklid etmenin vacip, nazar ve araştırmada bulunmanın ise haram olduğu şeklinde özetlenebilir. İki ekolün delilleri ve istidlal şekilleri incelenmiştir. Görüş ve deliller irdelendikten sonra itikad ve usûlü’d-din konularında taklidin vacip olduğu görüşüne varılmıştır.

Bir insanın yaratıcıyı tanıma ve birleme, peygamberler ve diğer itikadi meseleler hususunda hidayet bulmasında yeterli olan icmali delilleri bilmesi vaciptir. Bir başka ifade ile bilinmesi ancak kelam ilminde derin bilgi ve alim olmayı gerektiren tafsili delilleri bilmek vacip değildir.

Anahtar Kelimeler: Taklid, Nazar, Usûlü’d-din

PDF İNDİR: