EN HAYIRLI ÜÇ NESİL BAĞLAMINDA “SAHABE ŞEHRİ DİYARBAKIR”

Dr. Öğr. Üyesi Osman YAĞMUR

osman.yagmur@dicle.edu.tr

ORCİD ID: 0000000296743356

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Özet

Allah Resulü (s.a.v.) en erdemli nesillerden bahsetmiş, kendi döneminde yaşayan ve daha sonra gelecek olan iki neslin faziletini ön plana çıkartmıştır. Buradan hareketle erdemli nesillerin yaşadığı ve çok sayıda metfun olduğu şehrin önemine binaen “Sahabe Şehri Diyarbakır’ın” sahabe, tâbiîn ve et’bau’t-tâbiînle irtibatını izah etmeye çalışacağız.

Şehrin, dört koldan uzun süreli bir kuşatmayla sahabe tarafından fethedildikten sonra manevi anlamda bir değişim ve dönüşüm yaşadığını, bununla beraber İslam kimliği açısından da önem kazandığını ve tarihteki yerini aldığını görmekteyiz.

Diyarbakır’ın, sahabe şehri olduğu hâlde farklı kimliklerle ön plana çıkarılması kentin manevi atmosferini zedelemekte ve nesiller üzerindeki etkinliğini zayıflatmaktadır. Dolayısıyla bu maneviyatın eksilmemesi, yeniden canlanması adına yeni nesillere ecdadının manevi kimliğini hatırlatmaya ve Allah Resulünün övgüsünü bu makalemizde izah etmeye çalışacağız. Sahih hadislerde en faziletli çağların hangileri olduğunu belirterek ve bu rivayetlerin tahlil ve değerlendirmesini yapacağız.

Ayrıca Diyarbakır fethinin sahabeyi yakından nasıl ilgilendirdiğini, Mekke ve Medine’yle özdeşleşmiş şehrin İslam öncesini kısaca bahsettikten sonra yukarıda zikrettiğimiz bilgileri sunmaya çalışacağız. Anahtar Kelimeler: Sahabe, Mekke, Medine, Diyarbakır, Fazilet, Fetih.

PDF: