KIRAAT FARKLILIKLARINDAN İSTİFADE İLE ZÜLKARNEYN KISSASININ ANLAŞILMASI

Doç. Dr. Hacı Önen

Dicle Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi

https://orcid.org/0000-0001-9528-0209

hacionen@gmail.com

Özet

Zülkarneyn kıssası, Kur’ân’da geçen önemli kıssalardan biridir. Kehf sûresinde geçen Zülkarneyn kıssasının, anlaşılması zor konulardan biri olduğunu söylemek mümkündür. Zira mahiyeti itibariyle ve kıssa ile ilgili bilgilerin azlığı nedeniyle, kıssanın anlaşılmasında zorluklar bulunmaktadır. Zülkarneyn’in kim olduğu, yaptığı yolculuklarının nereye yaptığı gibi konuların problemli hususlar olduğunu söylemek mümkündür. Zülkarneyn kıssasının geçtiği âyetlerdeki kelime, kavram ve ifadelerin anlamlarının aydınlatılmasının bahsi gecen kıssayı anlamaya yardımcı olacağını söyleyebiliriz. Bu hususta temel sözlüklerden ve tefsirlerden yararlanmak mümkün olduğu gibi kıraat farklılıklarından da yararlanılabilir. Zira Zülkarneyn kıssasında özellikle onun yolculukları konusunda bazı hususları kıraat farklılıklarından istifade ederek açıklamak mümkündür. Kur’ân’da Zülkarneyn ile ilgili geçen âyetlerin anlaşılması farklı ilim alanları açısından konuya bakmayı zorunlu kılmaktadır. Bu münasebetle biz çalışmamızda tefsir ve kıraat ilimleri açısından konuyu ele almaya çalıştık. Bu çalışmamızda Zülkarneyn kıssası, kıraat farklılıklarından istifade edilerek ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kıraat, Kıssa, Zülkarneyn, Karn

PDF: