Etik ve İntihal

ETİK POLİTİKAMIZ

Kadim Hikmet Dergisi, özgün araştırma makalelerine ver vermektedir. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış olması gerekir. Dergimize gönderilen makaleler, öncelikle editörler tarafından incelenir. Makalede etik konusunda bir sorun yoksa değerlendirmek üzere iki hakeme gönderilir.

İNTİHAL POLİTİKAMIZ

Kadim Hikmet Dergisi, intihal içiren çalışmaları yayınlamaz. Dergimize gelen makaleler, öncelikle editörler tarafından incelenir. Editör kurulu makaleleri hakemlere göndermeden önce “Turnitin” programında taratarak, makale ile ilgili bir rapor oluşturur. Makalede intihal tespit edilirse, makale değerlendirmeye alınmaz.