Yazım Kuralları ve Yayın Politikası

YAZIM KURALLARI VE DERGİNİN YAYIN POLİTİKASI 

Kadim Hikmet Dergisi, 2019’da yayın hayatına başlamıştır. Kadim Hikmet Dergisi yılda iki sayı yayınlanan uluslararası bilimsel, hakemli bir dergidir. Dergimiz kasım ve haziran aylarında yayınlanır. Gerekli görüldüğünde yılda ikiden fazla sayı veya özel sayı yayınlanır. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış iki hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir. 

Yazılar dergiye gönderilmelidir. Makalenin künyesi ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır. 

Gönderilen makaleler için herhangi bir ücret ödenmez. 

Makale yazarının adı, ünvanı, görev yaptığı kurumu ve mail adresi belirtilmelidir. Şayet makale bir çeviriyse, çevirinin yapıldığı kaynağın bilgileri dipnotta belirtilmeli, ayrıca metnin orijinali de çeviri ile birlikte gönderilmelidir. 

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır. 

Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir. Yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir. 

Yayını uygun görülen makaleler yayın sırasına konur. Reddedilen veya düzeltme talepleri sonrasında da yayını uygun görülmeyen yazılar iade edilmez ve yazarına gerekçesiyle bildirilir. 

Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. 

Yayınlanması için dergiye gönderilen makalelerin özgün ve başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. 

Lisansüstü tezlerden üretilen makalelerin bu durumu dipnotta belirtilmeli, söz konusu makalenin tezden üretildiği açıkça yazılmalıdır. 

Dergimiz sosyal bilimler alanındaki tüm özgün ve bilimsel yayınları kabul etmektedir. 

Yayınlaması ile birlikte makalelerin tüm telif hakları Kadim Hikmet Dergisine aittir. 

     YAZIM DİLİ VE ÖZETLER 

Dergimiz Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Kürtçe dillerinde yayın kabul etmektedir. 

Tüm makalelerin her birinde en az 150 kelime en fazla 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özet olmak zorundadır. Tüm makalelerde İngilizce özetten (abstract) önce makale başlığının İngilizcesine de yer verilmelidir. 

Özetlerin altında en az 5 en çok 6 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler/keywords yazılmalıdır. 

Özette, araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilmelidir. 

     YAZIM KURALLARI 

Yazım kurallarına göre gönderilmemiş eserler dikkate alınmamaktadır. 

Makale Aşağıdaki Şekilde Yazılmalıdır. 

Metin yazı stili-Times New Roman 

Ana metin-12 punto/ tek satır aralığı 

Dipnot metni-10 punto / tek satır aralık 

Kenar boşlukları-Sol: 3cm, sağ: 3cm, alt: 3cm, üst: 3cm 

Paragraf-İki yana yaslı 

Paragraf aralık-Önce: 6 nk sonra: 6 nk 

Satır aralığı: Tek 

Türkçe ve İngilizce makale başlıkları kalın (koyu) yazı şeklinde yazılmalıdır. 

Makalelerde Özet, Giriş̧, Sonuç̧, ve Kaynakça bölümleri olmalıdır.  

Resimler yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. 

Yazılar kaynakça hariç 30 sayfayı geçmemelidir. Eser tanıtımı, değerlendirmesi, yazma eser neşri veya çevirilerde alıntıların fazla olması halinde bu konuda esneklik gösterilebilir. 

Arapça yazılan makalelerin kaynakçaları da Latin alfabesi ile yazılmalıdır. 

Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir 

Dergimizde İSNAD atıf sistemi kullanılmaktadır. https://www.isnadsistemi.org sitesinden klavuzu Türkçe/İngilizce indirerek makalenizi düzenlemeniz gerekmektedir.